Damir Sivić

Damir Sivić

2 years ago
Agencija za razvoj općine Tešanj TRA započela je implementaciju projekta „FAB-LAB - Ekonomija zasnovana na inovacijama“ (FAB-LAB) u partnerstvu sa kompanijama GMC d.o.o., Usora i JET d.o.o, Tešanj. Evropska unija dodijelila je za FAB-LAB projekat bespovratna sredstava u iznosu većem od 450 hiljada KM u okviru EU4Business projekta u BiH, a ukupna vrijednost projekta iznosi više od 600 hiljada KM. FAB-LAB projekat će se implementirati u narednih 18 mjeseci.
Ova internetska stranica je kreirana i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke (BMZ) u okviru EU4Business projekta u BiH. Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost FAB LAB projekta i nužno ne odražava stanovišta EU ili BMZ.