TRA d.o.o.

TRA d.o.o.

2 years ago
O EU4Business projektu

Mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju rast i otvaraju nova radna mjesta. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Europske unije potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj.

Za ovu svrhu, ukupno 10 miliona eura namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, farmeri i poduzetnici, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i ugrožene grupe. Projekat se također bavi poboljšanjem poslovnog okruženja u BiH. Rezultati će se mjeriti novim radnim mjestima te povećanim izvozom i prodajom, kao i boljim korištenjem EU fondova.

EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Naziv projekta: FAB-LAB Ekonomija zasnovana na inovacijama

Lokacije na kojima se implementira projekat: Općina Tešanj i Općina Usora

Oblast: Izvozno-orijentisani sektori

Sektor(i): Metalna i mašinska industrija

Kratak opis projekta: Projekat FAB-LAB je usmjeren na jačanje izvoznih kapaciteta i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz inovacije i digitalizaciju poslovnih aktivnosti na području općina Tešanj i Usora. U okviru FAB-LAB projekta bit će uspostavljen Centar za pružanje poslovno-razvojnih usluga metalskom sektoru. Centar će djelovati u prioritetnim područjima jačanja firmi iz sektora kroz angažman vrhunskih stručnjaka, korištenje specijalizovane opreme i primjenu priručnika izrađenih prema potrebama i na temelju najnovijih svjetskih trendova razvoja. Kroz projekat će se pružiti niz poslovno razvojnih usluga MSP u oblasti obuke radne snage, unapređenje tehničkih i ekonomskih kompetencija srednjeg i top menadžmenta, unapređenje saradnje privatnog i obrazovnog sektora, što u konačnici vodi ka povećanju izvoza i jačanju konkurentnosti MSP.

Projekat provode: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo u partnerstvz sa GMC doo Usora i Junior Eko Termik doo Tešanj

Ukupna vrijednost projekta (u KM) : 601.284,86

Odobrena sredstva (u KM): 451.059,32

Vrijeme trajanje projekta: 18 mjeseci


Ova internetska stranica je kreirana i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke (BMZ) u okviru EU4Business projekta u BiH. Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost FAB LAB projekta i nužno ne odražava stanovišta EU ili BMZ.