Muamer Omahić

Muamer Omahić

2 years ago
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA UBLAŽAVANJE UTJECAJA KRIZE COVID-19 NA MMSP U METALNOJ I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI
U okviru Poziva, bespovratna sredstva bit će dodijeljena MMSP-ima za realizaciju planova za kontinuitet poslovanja. Podržana MMSP koriste bespovratna sredstva za finansiranje savjetodavnih usluga i ulaganja potrebnih za provedbu mjera utvrđenih u planovima za
kontinuitet poslovanja kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju zbog krize COVID-19.
Minimalna dodjela za pojedinačna bespovratna sredstva prema ovom Pozivu je 10.000 EUR
(19.558,30 KM), dok maksimalna dodjela ne može biti veća od 48.000 EUR (93.879,84).
Minimalno vlastito učešće Aplikanata je 40% ukupnih prihvatljivih troškova Projekta.
Kako bi bio prihvatljiv, Aplikant mora:
− biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje Projektom;
− biti pravno lice;
− biti registrovan u Bosni i Hercegovini najkasnije do 31.12.2018. godine;
− pripadati kategoriji MMSP*;
− poslovati prema prihvatljivim statističkim šiframa u industriji metala i mašinske prerade;
− imati smanjenje prometa u 2020. godini s jasnim trendom rasta prethodnih godina (uzapošljavanju, prometu, izvozu).
* MMSP su definisana kao preduzeća koja upošljavaju manje od 250 osoba i koja imaju godišnji promet od najviše 50 miliona eura i/ili ukupan godišnji iznos bilansa stanja od najviše 43 miliona eura.
Rok za dostavljanje: 26.09.2021.

https://eu4business.core-enigma.com/
Ova internetska stranica je kreirana i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke (BMZ) u okviru EU4Business projekta u BiH. Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost FAB LAB projekta i nužno ne odražava stanovišta EU ili BMZ.