Muamer Omahić

Muamer Omahić

2 years ago
Poziv za dostavljanje ponuda - inox proizvodi (za farmaceutsku industriju)

Ured za ekonomsku saradnju sa dijasporom SERDA dobio je upit predstavnika bh.dijaspore iz Švicarske za traženjem poslovnih partnera u BiH koji bi proizvodili proizvode od inoxa koji se koriste u farmaceutskoj industriji.
Nacrte proizvoda sa karakteristikama i slikama šaljemo u prilogu.
Ukoliko ste u mogućnosti proizvesti proizvode u skladu sa naznačenim zahtjevima, pozivamo Vas da nam dostavite svoju ponudu do kraja mjeseca au... Više
Muamer Omahić

Muamer Omahić

2 years ago
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA UBLAŽAVANJE UTJECAJA KRIZE COVID-19 NA MMSP U METALNOJ I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI
U okviru Poziva, bespovratna sredstva bit će dodijeljena MMSP-ima za realizaciju planova za kontinuitet poslovanja. Podržana MMSP koriste bespovratna sredstva za finansiranje savjetodavnih usluga i ulaganja potrebnih za provedbu mjera utvrđenih u planovima za
kontinuitet poslovanja kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju zbog krize COVID-19.
Minimalna dodjela za pojedin... Više
TRA d.o.o.

TRA d.o.o.

2 years ago
O EU4Business projektu

Mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju rast i otvaraju nova radna mjesta. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Europske unije potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj.

Za ovu svrhu, ukupno 10 miliona eura namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, farmeri i poduzetnici, sa posebnim naglasko... Više
Muamer Omahić

Muamer Omahić

3 years ago
Njemačka kompanija traži dobavljače iz oblasti proizvodnje listova kružnih pila

Predstavništvu njemačke privrede u BiH (AHK) obratila se renomirana njemačka kompanija iz sektora proizvodnje listova kružnih pila s karbidnim vrhom, koja traži nove poslovne partnere u Bosni i Hercegovini.

Kompanija je prvenstveno aktivna u ovom sektoru, a u potrazi su za jednim ili više poslovnih partnera u svojstvu dobavljača za proizvodnju listova kružnih pila s karbidnim vrhom. Opise i specifikacije proizvoda može... Više
Damir Sivić

Damir Sivić

3 years ago
IZASAO PRVI BROJ INŽINJERSKOG MAGAZINA INDUSTRIJA 5.0

U prvom broju magazina Industrija 5.0 možete pročitati intervju sa direktorom TRA Agencije za razvoj općine Tešanj prof. dr Ismar Alagić-em.

https://drive.google.com/file/d/15MDDamLzsZkEvlpd9n41PElxy9ZznLJs/view... Više
Damir Sivić

Damir Sivić

3 years ago
Angažovani izvođač firma BI Consulting je isporučio na adresu TRA Agencije za razvoj općine Tešanj izrađen dokument Situacione analize i akcione planove za 30 firmi iz metaloprerađivačkog sektora i oblasti mašinogradnje.

Predmetno istraživanje je provedeno u periodu 15.12.2020-15.03.2021. godine uz posjete 35 firmi i izražene detaljne prodajne ponude firmi i procjenu njihove konkurentnosti uz korištenje metodologije Porterovog dijamana i metode Pet sila.... Više
Damir Sivić

Damir Sivić

3 years ago
U ponedjeljak, 15. februara 2021. godine, u prostorijama firme GMC d.o.o. krenula je realizacije obuke montera za 13 polaznika.

Shodno velikoj potražnji na tržištu za ovu vrstu kvalifikacija iskazana je potreba za obukom većeg broj ljudi koji bi u narednom periodu bili konkurentni na tržištu, te ostvarili zaposlenje najčešće na inostranim tržištima.

Obuka se odvija prema ranije pripremljenom planu i programu sa ukupno 144h praktičnog i teoretskog dijela.... Više
Damir Sivić

Damir Sivić

3 years ago
Agencija za razvoj općine Tešanj TRA započela je implementaciju projekta „FAB-LAB - Ekonomija zasnovana na inovacijama“ (FAB-LAB) u partnerstvu sa kompanijama GMC d.o.o., Usora i JET d.o.o, Tešanj. Evropska unija dodijelila je za FAB-LAB projekat bespovratna sredstava u iznosu većem od 450 hiljada KM u okviru EU4Business projekta u BiH, a ukupna vrijednost projekta iznosi više od 600 hiljada KM. FAB-LAB projekat će se implementirati u narednih 18 mjeseci.... Više
Ova internetska stranica je kreirana i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke (BMZ) u okviru EU4Business projekta u BiH. Sadržaj ove internetske stranice je isključiva odgovornost FAB LAB projekta i nužno ne odražava stanovišta EU ili BMZ.